Privacy policy

Privacy policy club ’s-Gravenhage

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Club ’s-Gravenhage
Soroptimist International club ’s-Gravenhage doet er alles aan om de privacy van haar leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Met onze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens. Denk hierbij aan gegevens voor een evenement die wij verzamelen door middel van een aanmeldingsformulier, maar ook informatie over potentiële kandidaten die lid willen worden van Club ’s-Gravenhage. De gegevens die wij van u verzamelen zijn de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

Contactformulier en e-mail
Als u zich inschrijft via ons contactformulier op de website, ons een e-mail stuurt of aanmeld voor een webinar, dan worden de gegevens bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. De toegang tot bestanden met persoonsgegevens is beveiligd met wachtwoorden. Deze wachtwoorden zijn onder beheer van de leden van het clubbestuur.

Veiligheid opslag van gegevens
Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware tegen hackers.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek corrigeren de beheerders  uw persoonsgegevens of verwijderen dit, tenzij zij verplicht zijn deze gegevens te bewaren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per email indienen bij club ’s-Gravenhage. Het emailadres is gravenhage@soroptimist.nl.

Cookies
Club ’s-Gravenhage maakt geen gebruik van cookies.

We maken een koppeling naar andere Soroptimist websites waarover we geen controle hebben. Club ‘s-Gravenhage is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van die websites.

Social Media kanalen
Club ’s-Gravenhage heeft een besloten Facebookgroep die alleen toegankelijk is voor de clubleden. Daarnaast zitten wij op Instagram en Linkedin.

Melding datalek
Zodra er sprake is van een datalek, zullen wij direct actie ondernemen door zorgvuldig na te gaan welke gegevens gelekt zijn. Als er een reëel risico is dat de privacy van één van de leden geschonden is, melden wij dit zo snel mogelijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de betrokkene.

Denk aan datalekken zoals:

  • Verlies van een usb stick met data gegevens
  • Verlies mobiele telefoon met data gegevens
  • Een papieren lijst met persoonlijke gegevens van de leden
  • Een papieren lijst van aanwezigen op een bijeenkomst met overbodige data
  • Computer hacking

Contact
Wanneer u na het lezen van deze privacy policy verklaring nog vragen hebt aangaande uw gegevensbescherming of als u van mening bent dat club ‘s-Gravenhage haar beleid aangaande privacy niet naleeft, kunt u een mail sturen naar gravenhage@soroptimist.nl.

Wijzigingen in deze verklaring
We kunnen deze AVG-verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

Laatste wijziging: 8 februari 2022