Van Clubverband naar Maandverband

Van Clubverband naar Maandverband

In december 2020 is er in onze club geld opgehaald om maandverband te kunnen kopen voor vrouwen die client zijn bij twee voedselbanken in Den Haag. Drie leden van onze club hebben enkele jaren als vrijwilliger in deze Haagse voedselbanken gewerkt voor de Stichting Samen Lachen. Vanwege Corona zijn deze werkzaamheden gestaakt.

Om toch wat voor de vrouwelijke cliënten te kunnen blijven doen, hebben deze Haagse Soroptimisten een zodanig bedrag bij clubleden én vrienden opgehaald dat drie Haagse voedselbanken zeker een jaar lang maandelijks pakketten maandverband ontvangen. Het is een noodzakelijke, maandelijkse uitgavenpost voor de vrouwen, en er is niet zelden gewoon gebrek aan financiële middelen om dit te kopen.

In 2021 hebben onze Sorren Cleo, Anemone, Nanny en Corrie een jaar lang aan “onze” voedselbanken maandelijks een grote voorraad kunnen leveren. Gaandeweg zijn de cliënten er aan gewend geraakt, na enige schroom in het begin. Nu zijn ze er enorm blij mee.
In de week vóór Kerst hebben de dames hun laatste leveringen gedaan.

Continuering maandverband-levering
Wij zijn enorm blij dat we nu de toezegging hebben gekregen van het bestuur van Voedselbank Haaglanden, dat zij de maandverband-levering bij onze drie voedselbanken gaan continueren. Wij hebben een steen in de vijver gegooid!