Club ’s Gravenhage is opgericht op 27 november 1927, als allereerste club van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

De ± 45 leden van onze club zijn allen door werk of wonen verbonden aan de stad Den Haag. Een breed scala van beroepen, geeft de mogelijkheid om vanuit verschillende werkkringen ideeën uit te wisselen en werkervaring te delen.

Doelstellingen

Onze missie
Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities van vrouwen en meisjes te verbeteren.Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven. Als grootste internationale serviceorganisatie van vakvrouwen zet Soroptimist International zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes.

Onze visie
Soroptimisten staan voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes overal in de wereld, zodat zij in staat zijn om op autonome en authentieke wijze een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Onze strategie
De missie en doelstellingen worden bereikt door het werken aan projecten. Soroptimisten ondersteunen op die manier actief lokale, nationale in internationale gemeenschappen. De projecten passen binnen een centraal thema.

Maandelijkse bijeenkomst 

Er is een maandelijkse bijeenkomst rond de tiende van de maand in het Marriott Hotel, Den Haag. Na borrel en diner volgt de vergadering die bestaat uit een kort huishoudelijk deel en een inhoudelijke deel, waarbij één van de leden of een gastspreker een lezing houdt. Naast deze bijeenkomsten in het Marriott Hotel komen we ook op andere locaties samen zoals Brasserie Berlage, een school of een strandtent. De zomerbijeenkomst is bij één van de leden thuis of op haar werk.

 

Data bijeenkomsten van clubjaar 2020/2021

Maandag 12 oktober   Ledenbijeenkomst en bestuurswissel   Bestuursvergadering  dinsdag 27 oktober

Dinsdag 10 november   Ledenbijeenkomst                              Bestuursvergadering donderdag 19 november

Vrijdag 27 november   93e Clubverjaardag

Donderdag 10 december  Lezing Rechten van de Mens      Bestuursvergadering maandag 14 december

Woensdag 13 januari  Ledenbijeenkomst                               Bestuursvergadering dinsdag 26 januari

Woensdag 10 februari   Ledenbijeenkomst                            Bestuursvergadering  maandag 22 februari

Dinsdag 9 maart    Ledenbijeenkomst                                       Bestuursvergadering dinsdag 23 maart

Maandag 12 april   Ledenbijeenkomst                                       Bestuursvergadering maandag 26 april

Dinsdag 11 mei   Ledenbijeenkomst                                            Bestuursvergadering dinsdag 25 mei

Donderdag 10 juni   Ledenbijeenkomst

Maandag 12 juli   Strandbijeenkomst                                        Bestuursvergadering maandag 23 augustus

Donderdag 9 september   Ledenbijeenkomst                        Bestuursvergadering  dinsdag 28 september

Maandag 11 oktober Ledenbijeenkomst en bestuurswissel