Soroptimisten & Free a Girl

50% van het opgehaalde bedrag van het Scratch Event op 9 februari 2019 gaat naar: FREE A GIRL
Free a Girl zet zich in om minderjarige meisjes uit de prostitutie te bevrijden en daders veroordeeld te krijgen.

Sint voor ieder 1

Sinds 2012 geven we in december cadeaus aan Sint voor
ieder 1
. In november helpen we met inpakken.

www.sintvoorieder1.nl

Stichting Yasmin

Sinds januari 2016 werken we samen met Stichting Yasmin. Dit is een participatiecentrum voor vrouwen in Den Haag. Yasmin biedt vrouwen een plek om zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

www.stichtingyasmin.nl