Voedselbank Programma op Curaçao

In de Corona tijd worden bewoners van Curaçao die in de toeristensector werken zwaar getroffen. Het Daily Meal Program is een initiatief en samenwerking van lokale groothandels in levensmiddelen en verschillende horeca bedrijven. Zij streven er naar om in de huidige corona-crisis de meest kwetsbare inwoners van Curaçao te voorzien van gezonde en voedzame maaltijden. Samen met het Algemeen Fonds van de Unie heeft onze club €1000 kunnen doneren. Meer informatie: www.dailymealprogram.com  https://www.facebook.com/DailyMealProgram

 

Stichting De Haven

De Soroptimistclubs uit Den Haag en omgeving (genaamd ‘In en Om’) hebben financiële ondersteuning gegeven aan het veldwerk van Stichting De Haven. Deze stichting biedt maatschappelijk werk en pastorale zorg aan mensen die in de prostitutie werken. Met het bedrag kunnen vrijwilligers enkele malen per jaar traktaties uitdelen aan Haagse prostituees en daarmee bestaande contacten met prostituees onderhouden en tevens nieuwe contacten leggen.

Sociale Doel 2020
Ons Sociale Doel voor 2020 is het Rosanna Fonds van de Universiteit Utrecht. Het bedrag van € 2500,00 wordt besteed aan een beurs voor een vluchteling-studente. link: https://www.uu.nl/organisatie/alumni/draag-bij/draag-bij-aan-een-bestaand-fonds-op-naam/rosanna-fonds

Orange the World

Over de hele wereld voeren Soroptimisten actie, gericht op de gevolgen van geweld tegen vrouwen én op het voorkomen en elimineren van dit geweld zoals het bouwen van schuilplaatsen, het helpen van slachtoffers van geweld, het verstrekken van counseling, lobbyen voor verbeterde preventieprogramma's en- beleid en het vergroten van het bewustzijn van dit probleem.

 

Soroptimisten & Free a Girl

Soroptimisten en stichting Free a Girl biedt meisjes die bevrijd zijn uit de prostitutie de kans om te studeren.

De meisjes worden opgeleid om in verschillende lagen van het rechtssysteem het onrecht aan te pakken. Inmiddels zijn er twee scholen opgericht in India en één in Nepal. Er zijn plannen om scholen te openen in Bangladesh en Brazilië. Om deze scholen te kunnen verwezenlijken is er geld nodig.

Al twee jaar worden met succes luxe chocoladeletters voor dit mooie project verkocht, in 2019 willen er in de SI-Unie 15.000 verkopen. Met de hulp van iedere Soroptimistclub is dit zeker haalbaar!

 

 

 

Sint voor ieder 1

Sinds 2012 geven we in december cadeaus aan Sint voor
ieder 1
. In november helpen we met inpakken.

www.sintvoorieder1.nl

Stichting Yasmin

Sinds januari 2016 werken we samen met Stichting Yasmin. Dit is een participatiecentrum voor vrouwen in Den Haag. Yasmin biedt vrouwen een plek om zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

www.stichtingyasmin.nl