Projecten / Sociale Doelen 2022

Schermafbeelding 2020-06-04 om 13.11.30

Sociale Doel 2022: Rosanna Fonds

Elk jaar kiest onze commissie Sociale Doelen een project dat aansluit bij waar Soroptimisten voor staan: de positieverbetering van meisjes en vrouwen. 

Voor 2022 is voor de tweede maal het Rosanna Fonds gekozen, zoals in 2020. Ze krijgen een cheque ter waarde van van € 2500,00.

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen is opgericht door Rosi Braidotti en Anneke Smelik. Het fonds is ter ondersteuning van getalenteerde kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers die hun carrière willen voortzetten aan de Universiteit Utrecht.

Het biedt vrouwelijke onderzoekers en studenten financiële steun om cruciale ontwikkelingen in hun academische traject te verwezenlijken.

Het fonds verstrekt jaarlijks kortlopende beurzen voor bijvoorbeeld collegegeld, reiskosten, buitenlandverblijf, of om een dissertatie af te maken. 

Van Clubverband naar Maandverband

Van Clubverband naar Maandverband

In december 2020 is er in onze club geld opgehaald om maandverband te kunnen kopen voor vrouwen die client zijn bij twee voedselbanken in Den Haag. Drie leden van onze club hebben enkele jaren als vrijwilliger in deze Haagse voedselbanken gewerkt voor de Stichting Samen Lachen. Vanwege Corona zijn deze werkzaamheden gestaakt.

Om toch wat voor de vrouwelijke cliënten te kunnen blijven doen, hebben deze drie Haagse Soroptimisten een zodanig bedrag bij clubleden én vrienden opgehaald dat drie Haagse voedselbanken zeker een jaar lang maandelijks pakketten maandverband ontvangen. Het is een noodzakelijke, maandelijkse uitgavenpost voor de vrouwen, en er is niet zelden gewoon gebrek aan financiële middelen om dit te kopen.

Continuering maandverband-levering
Wij zijn enorm blij dat we nu de toezegging hebben gekregen van het bestuur van Voedselbank Haaglanden, dat zij de maandverband-levering bij onze drie voedselbanken gaan continueren. Wij hebben een steen in de vijver gegooid!

Oranje Sorren

Orange the World

Over de hele wereld voeren Soroptimisten actie, gericht op de gevolgen van geweld tegen vrouwen én op het voorkomen en elimineren van dit geweld zoals het bouwen van schuilplaatsen, het helpen van slachtoffers van geweld, het verstrekken van counseling, lobbyen voor verbeterde preventieprogramma’s en- beleid en het vergroten van het bewustzijn van dit probleem.

Niet alleen overheden en organisaties kunnen iets doen; iedereen kan helpen! Als we ons allemaal samen inzetten, kunnen we vrouwen die in een geweldssituatie zitten steunen om te melden, de eerste stap om geweld te ontworstelen. Meer informatie: www.orangetheworld.nl

Daily meal program

Daily Meal Program op Curaçao

In de Corona tijd worden bewoners van Curaçao die in de toeristensector werken zwaar getroffen. Het Daily Meal Program is een initiatief en samenwerking van lokale groothandels in levensmiddelen en verschillende horeca bedrijven. Zij streven er naar om in de huidige corona-crisis de meest kwetsbare inwoners van Curaçao te voorzien van gezonde en voedzame maaltijden.

Samen met het Algemeen Fonds van de Unie heeft onze club in 2020  €1000 kunnen doneren. In de zomer van 2021 heeft Ria Luitjes namens onze club een cheque van €3000 overhandigd.

Lees hier het volledige verslag van het bezoek van Ria Luitjes aan het Daily Meal Program voorjaar 2021.

Sint voor ieder 1

Sinds 2012 geven we in december cadeaus aan Sint voor
ieder 1
.

Voor veel kinderen is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. Dit is helaas niet voor alle kinderen in Nederland het geval. Stichting Sintvoorieder1 heeft als doel zoveel mogelijk kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaaskado te geven.

Ook dit jaar helpen we weer met inpakken, sorteren, sjouwen, opruimen en koffie zetten!!   www.sintvoorieder1.nl