In memoriam Janny Vellekoop

In memoriam Janny Vellekoop 10 januari 1947-10 juli 2023

Voor ons, Soroptimisten van club ‘s Gravenhage, was Janny  de verpersoonlijking van het Soroptimisme. Door haar werk bij de SOBV en haar initiatief en inzet voor SRI.

Janny was directeur van  de Stichting Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen en heeft zich in die functie ingezet voor emancipatie en educatie van geïsoleerde anderstalige vrouwen (en mannen) en voor een betere, verdraagzame samenleving waarin iedereen een gelijkwaardige plek inneemt. In 2003 ontving zij voor haar werk de Hilda van Schuylenburg Prijs. En in 2008 werd zij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

In 2011 was zij één van de oprichters van Stichting Ruggensteuntje Indonesië. De doelstelling is het verbeteren van levensomstandigheden en het reduceren van armoede, in het bijzonder op de Indonesische eilanden Bali en Java, alsmede het vergroten van kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen door middel van scholing waardoor zij een grotere kans hebben op een economisch actieve toekomst.

In 1995 is Janny bij ons in de club gekomen. Zij heeft  vele functies en taken vervuld, waaronder clubpresident, nieuwe leden commissie, PPI-lid en meer.

Voor de clubleden had Janny altijd een goed luisterend oor, ze was oprecht geïnteresseerd  en was niet zelden een steuntje in hun rug. Haar aanwezigheid tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten was zo vertrouwd. Het bericht van haar ziekte, nadat ze terugkeerde van een SRI-reis uit Indonesië, heeft ons allen overvallen en diep geraakt. Na een kort ziekbed is Janny thuis overleden. Haar uitvaartplechtigheid is door zeer  velen bijgewoond.

Met dank aan Corrie Kikkert-Hindaal voor de tekst.