In & Om lezing: Laat vrouwen niet in de kou zitten!

Een lezing over hoe vrouwen aan de energietransitie kunnen bijdragen en er warmpjes bij kunnen zitten.

Zaterdag 9 december van 16.00 – 18.00 uur.

Over de lezing en de gastspreker:
“Gendergelijkheid, niet alleen binnen innovatieteams maar ook als het gaat om de eindgebruiker van technologieën, dat vind ik ontzettend belangrijk. Je ziet namelijk dat er rond klimaat, maar ook rond de energietransitie en andere grote maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan, er heel veel geld naartoe gaat om dit te financieren. Maar ook dat het genderaspect en de diversiteit binnen die projecten maar een heel minimale rol krijgt. En dat terwijl het vooral vrouwen zijn die moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen.” Aldus dr. Mariëlle Feenstra – Senior onderzoeker Gender, Innovation and Energy Transition en wetenschappelijk directeur van 75inQ, een expertisecentrum rondom gender en diversiteit in de
energietransitie.

Mariëlle is gepromoveerd op “Gender Just Energy Policy: Engendering the energy transition in Europe”. Het onderzoek gaat over hoe de energietransitie en hoe bijbehorend beleid meer genderbewust en -rechtvaardig gemaakt kan worden. Van oorsprong is Feenstra bestuurskundige en heeft ze jarenlang gewerkt voor gemeentes als beleidsadviseur. Op Europees en internationaal niveau bracht ze beleidsadviezen uit over sociale inclusie, technologie, innovatie en een sociaal rechtvaardige energietransitie.

Dit jaar was Feenstra de NGO vertegenwoordiger voor CSW67 (VN, Commission on the Status of Women), waar het ging over: Innovatie, technologische verandering en onderwijs in het digitale tijdperk voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.

Project
Als ondersteuningsproject in het kader van deze lezing, is gekozen voor een project in onze regio van VHTO. Dit expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. Meer informatie: www.vhto.nl.

Praktische zaken:
Wanneer: zaterdagmiddag 9 december 2023
Waar: aula van Gymnasium Novum
Adres: Aart van der Leeuwkade 1, Voorburg
Zaal open: 15.30 uur, aanvang 16.00 uur

Programma:

  • opening en welkomstwoord
  • de 10 December Lezing
  • toelichting op het project VHTO en uitreiking cheque namens Soroptimistclubs In & Om
  • napraten met een hapje/drankje tot 18.00 uur

Toegang: gratis voor leden Soroptimistclubs In & Om. € 10,00 voor introducés (bij binnenkomst met QR-code of gepast contant)

Aanmelding: verplicht per mail via soroptimist.rechtenvandemens@gmail.com

De leden van de zes organiserende Soroptimistclubs heten iedereen van harte welkom. Wij verheugen ons op een boeiende en inspirerende middag.

Fotocredit: deingenieur.nl