Orange the World Den Haag 2022

Orange the World 2022 Stop geweld tegen vrouwen

Twee weken lang heeft de Orange the World vlag gewapperd bij het gemeentehuis in Den Haag. Er vonden ook tal van activiteiten plaatst. Op zaterdag 10 december jl. vond de afsluiting van de Nederlandse editie van de wereldwijde Orange the World Campagne 2022 en werd Internationale Mensenrechten dag gevierd.

In en Om
Werkgroep Soroptimist clubs In en Om (Delft, ’s Gravenhage, Scheveningen, Voorburg/Rijswijk e.o., Wassenaar/Voorschoten e.o., Zoetermeer e.o.) had een lezing georganiseerd met als onderwerp: Hoe staat het met de bescherming van de mensenrechten in Nederland? De lezing werd gegeven door Franka Olujic (Soroptimist en jurist NJC) en Rajae Azaroual (jurist Bureau Clara Wichmann).

Orange the World 2022

Heb jij al getekend? 
Als club blijven wij de medestander pledge boodschap het hele jaar uitdragen. 
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes.  16 dagen lang werd er wereldwijd aandacht gevraagd voor de actie ‘Stop geweld tegen vrouwen en meisjes’.

WORD MEDESTANDER
Laat je stem horen om geweld tegen meisjes en vrouwen te stoppen. Iedereen wordt uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden als medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de medestander pledge.
?Teken de pledge: https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge

Slotfilmpje Orange the World
Er is een mooi filmpje gemaakt van alle activiteiten van afgelopen 16 dagen door: Julianne R. en Casper Ouwens van de School voor Journalistiek.

In Nederland werkten UN Women Nederland nauw samen met Zonta Nederland en de Unie van Soroptimist clubs in Nederland, Suriname en Curaçao om de campagne te coördineren.