Projecten / activiteiten

Sociale Doel 2023: Menstruatie armoede in Suriname

Elk jaar kiest onze commissie Sociale Doelen een project dat aansluit bij waar Soroptimisten voor staan: de positieverbetering van meisjes en vrouwen. Voor 2023 is het Menstruatie armoede in Suriname.

Menstruatie is een natuurlijk onderdeel van het leven van meisjes en vrouwen over de hele wereld. Echter, voor veel mensen in financiële moeilijkheden kan het een onnodige last worden vanwege de kosten van menstruatieproducten zoals tampons en maandverband. Dit geldt met name voor arme meisjes en vrouwen die mogelijk moeite hebben om deze basisbehoeften te bekostigen.

Een oplossing die de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen, is de donatie van menstruatie-ondergoed. Menstruatie-ondergoed is speciaal ontworpen ondergoed met ingebouwde absorberende lagen die lekken voorkomen en menstruatiebloed opvangen. Het biedt comfort, herbruikbaarheid en kan gedurende lange tijd worden gebruikt, wat de kosten aanzienlijk verlaagt.

Het Vrouwenbuurtlab (VBL)

Het VBL wil vrouwen de mogelijkheid bieden van Ontmoeten, Ontdekken en Ontwikkelen. Het richt zich op vrouwen in de (arme) wijk Laak, vrouwen die nooit buiten komen, niet werken, maar ook bijv. hardwerkende Oost-Europese vrouwen. Het probeert vrouwen eerst uit te nodigen om binnen te komen, koffie drinken, ontmoeten, dan misschien een cursus doen (schilderen, fietsles, taalles), vrijwilliger worden en zich zo verder te ontwikkelen. Op alle niveaus is de doelstelling vrouwen zelfstandiger te maken, perspectief te bieden, te ontdekken wat er mogelijk is. Doel is om de vrouwen verder te helpen, met ontdekken waar hun kwaliteiten liggen en hoe zij (betaald) werk kunnen doen of sociaal-maatschappelijk kunnen gaan ondernemen. Het gaat stapje voor stapje en de vraag van de vrouwen is leidend.

Het VBL wil graag 1 a 2 keer per jaar een activiteit met onze club ondernemen. Bijvoorbeeld: uitleggen hoe een belastingformulier werkt, voorlichting voor beginnende ondernemer, over onderwijs, maar ook informele gesprekken over talent en ontwikkeling.

Wij denken dat onze club op deze manier een uitgelezen kans krijgt om op een laagdrempelig, “hands on” manier mee te werken aan het empoweren van vrouwen en meisjes, in onze eigen stad. We denken dat er voor ieder clublid iets bij kan zitten waaraan zij kan meedoen.

Sociale Doel 2022: Rosanna Fonds

Elk jaar kiest onze commissie Sociale Doelen een project dat aansluit bij waar Soroptimisten voor staan: de positieverbetering van meisjes en vrouwen. Voor 2022 is voor de tweede maal het Rosanna Fonds gekozen, zoals in 2020. Ze krijgen een cheque ter waarde van van € 2500,00.

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen is opgericht door Rosi Braidotti en Anneke Smelik. Het fonds is ter ondersteuning van getalenteerde kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers die hun carrière willen voortzetten aan de Universiteit Utrecht. Het biedt vrouwelijke onderzoekers en studenten financiële steun om cruciale ontwikkelingen in hun academische traject te verwezenlijken.

Het fonds verstrekt jaarlijks kortlopende beurzen voor bijvoorbeeld collegegeld, reiskosten, buitenlandverblijf, of om een dissertatie af te maken. Meer informatie:

Van Clubverband naar Maandverband

Van Clubverband naar Maandverband

In december 2020 is er in onze club geld opgehaald om maandverband te kunnen kopen voor vrouwen die client zijn bij twee voedselbanken in Den Haag. Drie leden van onze club hebben enkele jaren als vrijwilliger in deze Haagse voedselbanken gewerkt voor de Stichting Samen Lachen. Vanwege Corona zijn deze werkzaamheden gestaakt.

Om toch wat voor de vrouwelijke cliënten te kunnen blijven doen, hebben deze drie Haagse Soroptimisten een zodanig bedrag bij clubleden én vrienden opgehaald dat drie Haagse voedselbanken zeker een jaar lang maandelijks pakketten maandverband ontvangen. Het is een noodzakelijke, maandelijkse uitgavenpost voor de vrouwen, en er is niet zelden gewoon gebrek aan financiële middelen om dit te kopen.

Continuering maandverband-levering
Wij zijn enorm blij dat we nu de toezegging hebben gekregen van het bestuur van Voedselbank Haaglanden, dat zij de maandverband-levering bij onze drie voedselbanken gaan continueren. Wij hebben een steen in de vijver gegooid!

IMG-7988

Orange the World

Over de hele wereld voeren Soroptimisten actie, gericht op de gevolgen van geweld tegen vrouwen én op het voorkomen en elimineren van dit geweld zoals het bouwen van schuilplaatsen, het helpen van slachtoffers van geweld, het verstrekken van counseling, lobbyen voor verbeterde preventieprogramma’s en- beleid en het vergroten van het bewustzijn van dit probleem.

Niet alleen overheden en organisaties kunnen iets doen; iedereen kan helpen! Als we ons allemaal samen inzetten, kunnen we vrouwen die in een geweldssituatie zitten steunen om te melden, de eerste stap om geweld te ontworstelen. 

Daily meal program

Daily Meal Program op Curaçao

In de Corona tijd worden bewoners van Curaçao die in de toeristensector werken zwaar getroffen. Het Daily Meal Program is een initiatief en samenwerking van lokale groothandels in levensmiddelen en verschillende horeca bedrijven. Zij streven er naar om in de huidige corona-crisis de meest kwetsbare inwoners van Curaçao te voorzien van gezonde en voedzame maaltijden.

Samen met het Algemeen Fonds van de Unie heeft onze club in 2020  €1000 kunnen doneren. In de zomer van 2021 heeft Ria Luitjes namens onze club een cheque van €3000 overhandigd.

Lees hier het volledige verslag van het bezoek van Ria Luitjes aan het Daily Meal Program voorjaar 2021.

sintvoor1een

Sint voor ieder 1

Sinds 2012 geven we in december cadeaus aan Sint voor
ieder 1
.

Voor veel kinderen is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. Dit is helaas niet voor alle kinderen in Nederland het geval. Stichting Sintvoorieder1 heeft als doel zoveel mogelijk kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaaskado te geven.

Ook dit jaar helpen we weer met inpakken, sorteren, sjouwen, opruimen en koffie zetten!! 

Het bestuur

Jennie van de Weerd, president
Marchien Holtrop, vice-president
Miriam Blom, secretaris
Jet Vlietstra, penningmeester
Jarina Hamidullahkhan, lid bestuur

Projecten

Rosanna Fonds
Van Clubverband naar Maandverband
Orange the World
Daily Meal Program op Curaçao
Sint voor ieder 1

Copyright © 2024 Soroptimist Club 's-Gravenhage

Kvk nummer: 40409376