Projecten / Sociale Doelen 2021

saint nicholas, saint, sint nicolaas

Sint voor ieder 1

Sinds 2012 geven we in december cadeaus aan Sint voor
ieder 1
.

Voor veel kinderen is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. Dit is helaas niet voor alle kinderen in Nederland het geval. Stichting Sintvoorieder1 heeft als doel zoveel mogelijk kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaaskado te geven.

Ook dit jaar helpen we weer met inpakken, sorteren, sjouwen, opruimen en koffie zetten!!   www.sintvoorieder1.nl

Orange the World

Over de hele wereld voeren Soroptimisten actie, gericht op de gevolgen van geweld tegen vrouwen én op het voorkomen en elimineren van dit geweld zoals het bouwen van schuilplaatsen, het helpen van slachtoffers van geweld, het verstrekken van counseling, lobbyen voor verbeterde preventieprogramma’s en- beleid en het vergroten van het bewustzijn van dit probleem.

Niet alleen overheden en organisaties kunnen iets doen; iedereen kan helpen! Als we ons allemaal samen inzetten, kunnen we vrouwen die in een geweldssituatie zitten steunen om te melden, de eerste stap om geweld te ontworstelen. Meer informatie: www.orangetheworld.nl

Daily meal program

Daily Meal Program op Curaçao

In de Corona tijd worden bewoners van Curaçao die in de toeristensector werken zwaar getroffen. Het Daily Meal Program is een initiatief en samenwerking van lokale groothandels in levensmiddelen en verschillende horeca bedrijven. Zij streven er naar om in de huidige corona-crisis de meest kwetsbare inwoners van Curaçao te voorzien van gezonde en voedzame maaltijden.

Samen met het Algemeen Fonds van de Unie heeft onze club in 2020  €1000 kunnen doneren. In de zomer van 2021 heeft Ria Luitjes namens onze club een cheque van €3000 overhandigd.

Lees hier het volledige verslag van het bezoek van Ria Luitjes aan het Daily Meal Program voorjaar 2021.

Van Clubverband naar Maandverband

Van Clubverband naar Maandverband

In december 2020 is er in onze club geld opgehaald om maandverband te kunnen kopen voor vrouwen die client zijn bij twee voedselbanken in Den Haag. Drie leden van onze club hebben enkele jaren als vrijwilliger in deze Haagse voedselbanken gewerkt voor de Stichting Samen Lachen. Vanwege Corona zijn deze werkzaamheden gestaakt.

Om toch wat voor de vrouwelijke cliënten te kunnen blijven doen, hebben deze drie Haagse Soroptimisten een zodanig bedrag bij clubleden én vrienden opgehaald dat drie Haagse voedselbanken zeker een jaar lang maandelijks pakketten maandverband ontvangen. Het is een noodzakelijke, maandelijkse uitgavenpost voor de vrouwen, en er is niet zelden gewoon gebrek aan financiële middelen om dit te kopen.

Dushi Huis

Social doelen project 2021: Dushi huis

Elk jaar kiest onze commissie Social Doelen een project dat aansluit bij waar Soroptimisten voor staan: de positieverbetering van meisjes en vrouwen. Voor 2021 is gekozen voor Dushihuizen met een donatie van € 2000,00.

Er zijn op dit moment zes Dushihuizen in Nederland waar van er ook één in Den Haag staat. Een Dushi Huis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot 18+ jaar, die niet meer thuis kunnen wonen, een langdurige, veilige woonplek. Vaak gaat het om kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en kampen met een hechtingsprobleem. In de kleinschalige Dushi Huizen krijgen de kinderen steun, begeleiding en alle ruimte hun identiteit te ontwikkelen en talenten te ontwikkelen. Waar mogelijk worden de ouders hierbij betrokken. De donatie van Soroptimistclub s-Gravenhage wordt besteed aan kaptafeltjes en straks in de nieuwe behuizing aan bureautjes voor verschillende meisjes.

Sociale Doel 2020: Rosanna Fonds

Dit is een project dat in lijn is met waar wij als Soroptimisten voor staan; de positieverbetering van meisjes en vrouwen. Voor 2020 is er gekozen om bij te dragen aan een beurs voor het Rosannafonds. 

Er zijn op 8 maart 2021, Wereldvrouwendag, drie beurzen uitgereikt. Wij zijn zeer verheugd dat wij bijdragen aan de beurs voor Naha Al-Buhar, student Master conflict studies & Human Rights. 

Via bijgaande links kun je de uitreiking bekijken.  bit.ly/ROSANNAFundTeaserbit.ly/ROSANNAprijsuitreikin